• Grup-SMS_Nadal-18-2.jpg
  • vdeo_50_aniversari.jpg
  • joventprimer.jpg
  • histria_escola.png

Els alumnes de 1r ESO, estam immersos en l’estudi de la divisibilitat dels nombres. Hem treballat els factors primers, la factorització, la descomposició en factors primers i el càlcul del mínim comú múltiple i el màxim comú divisor.
Aquesta setmana hem aplicat aquests coneixements a través del joc de la descomposició factorial que vos mostram a continuació amb aquestes tauletes.

divisibilitat portada